Wheelguard

סופר ללא מערכת

השחתת רכוש
הריסת עגלת סופר

עגלה בבית ספר
מוסד שמטרתו לגדל ילדים
להשריש ערכים למעשה
מקנה ערכים שגוייםפתרון שכשל
התקנת גלגל מעצור בעגלה
השחתת הגלגל וגניבת העגלה

שווי עגלה לסופר כמאה דולר
ובעיניי הלקוח שווה 5 שקליםפתרון נוסף שכשל
נעילת זוג גלגלים מוצלבים
בתמונה העגלות נמצאות מחוץ
לתחום נעילת העגלותאיסוף עגלות ברחבי העיר
הוצאה כספית שיכולה להימנע

שימוש במשאבי אנוש מיותרים


צור קשר : Danny@Wheelguard.co.il