Wheelguard

חברת הזנק ישראלית בבעלות אורי זיו ושו"ת

החברה עוסקת בפיתוח טכנולוגיות בתחום מערכות מבוקרות מחשב,אלקטרוניקה ופיתוחים מכניים.
החברה פיתחה ורשמה פטנט על מערכת לניטור ואיתור עגלות סופר ע"י חתימה דיגיטלית.

הבעיה:

בכל חנויות הסופר בארץ ובעיקר באלו הסמוכות לאזורי מגורים ו/או תעשייה נעלמות עגלות מידי יום ומוצאות את דרכן לחדרי מדרגות, רחובות העיר ואפילו בדירות התושבים. הנזקים הנגרמים לחנויות מלבד אובדן העגלות עצמן, בין השאר הקצאת משאבי כוח אדם היוצא לאתר אותן אקראית ואובדן לקוחות עקב חוסר בעגלות זמינות.

הפתרון המוצע:

חברתנו פיתחה מערכת לניטור ואיתור העגלות ללא ביצוע שום שינוי או הוספה בעגלות עצמן. המערכת מונעת הוצאת עגלה ממתקן אחסנתן, כאשר רק לאחר שהלקוח מזדהה באמצעות מספר הטלפון הנייד שלו ניתן לשחררה. המערכת על פי מספר הטלפון מזהה ומתעדת את שם הלקוח וכתובתו ועובדת הימצאות עגלה ברשותו. לאחר שהלקוח מחזיר את העגלה, המערכת מתעדת את הפעולה. באם הלקוח לא החזיר את העגלה בטווח זמן שיקבע, שם הלקוח וכתובתו יתווספו לרשימת איתור עגלות. רשימה שתאפשר לעובדי החנות לאתר ולהחזיר את רוב העגלות מתוך הנחה שהעגלה נמצאת בסמיכות למגורי הלקוח.

יתרונות המערכת:

על מנת לקבל עגלה הלקוח צריך רק מכשיר טלפון, מכשיר שקיים אצל כמעט רוב האוכלוסייה ובוודאי זו הרוכשת.
אין "פגיעה" בלקוחות שהן מקור ההכנסה והרווח של החנויות.
חלק מרבי מלקוחות ימנעו בעתיד מאי החזרת העגלה לאחר שיוברר להם שהם מאותרים כ"חייבי עגלה".
אפשרות נוספת לעודד החזרת עגלה ע"י מתן תמריצי עידוד.
חיסכון כספי.

מי אנחנו:

חברת WheelGuard הינה חברת סטארט-אפ המתמחה בין שאר פיתוחיה בפתרונות לאיתור עגלות סופר.
למותר לציין שביכולתנו לתפור פתרון שונה על פי רצון כל חנות.
בחברה עובדים מתכנתים, עובדי מתכת ואנשי שירות וביעוץ הנדסי מכל התחומים.


הדגמת המערכתהדמייה ממוחשבת


צור קשר עם דני: Danny@Wheelguard.co.il